در این برنامه که دانش آموزان به همراه معلمین و معاونین مدرسه صدرا 7 شرکت داشتند از تجهیزات نظامی نیروهای مسلح (ارتش و سپاه ) مستقر در شهر تبریز و همچنین موزه شمیم پایداری بازدید کردند. همچنین ضمن شرکت در برنامه نمایشی ترتیب داده شده، که علاوه بر آشنایی با تاریخ ایران ،با قسمتهایی از کشورمان که در طول حکومت پادشاهان بی کفایت از ایران جدا شده بود ،آشنا شدند.سپس در قسمت آشنایی باتاریخ اسلام و طاغوتها و دشمنان  جدید ماننداسراییل و  داعش و... شرکت کردند.در پایان دانش آموزان و معلمین با حضور بر سر مزاز شهدای گمنام ضمن قرائت فاتحه به آنان ادای احترام نمودند.