آغاز سال تحصیلی 98-97  را  گرامی می داریم

 

شعار امسال مدرسه: زندگی حسینی....تربیت حماسی