برای تماس با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید

 

تبریز، خیابان آذربایجان ، پل سرداران فاتح ، کوی گلستان

 

  • مدیریت مدرسه
    32868353
  • معاونت آموزشی
    32887555
  • معاونت اجرایی
    32869039